Výroba mléka

Mléko se převáží ve speciálně upraveném chladírenském automobilu, aby se zachovala teplota okolo 4ºC, které je pro kvalitu mléka nejlepší. Zákazník vždy kupuje tu nejvyšší kvalitu a tu nejčerstvější potravinu. Automat udržuje mléko při optimální teplotě dokud se neprodá. V automatu je mléko max. 24 hodin, potom se přiveze tank s novým mlékem.

výroba pečiva a zákusků | automaty na čerstvé mléko

Výroba mléka – od počátku po nákup v automatu

Výživa a krmení :

V AGRODRUŽSTVU ROŠTĚNÍ, družstvu, chováme plemeno, výrazně mléčného zaměření, jde o plemeno „HOLŠTÝN“. Vysoká mléčná užitkovost tohoto plemene předpokládá častější frekvenci příjmu potravin v kompletní krmné směsné dávce, a vysoký nárok na výživu.

kukuřice

Krávy s tržní produkcí mléka jsou krmeny na míru vytvořenou směsí krmiva. Základem krmné dávky tvoří objemná krmiva, která se využívají ve formě zeleného krmení, konzervované píce (siláž, senáž), nebo sušené píce (seno, sláma). Jedná se o travní porosty vojtěšky, jetele a dále pak silážní kukuřice. Objemná krmiva se pěstují a sklízí postupně v průběhu jara až podzimu. Krmiva se pěstují na polích a loukách podle přesných technologických postupů. Kvalita a energetická hodnota krmiva je pod kontrolou v laboratořích.

Do krmné dávky se dále přidává základní energetická složka, a to obilní šroty a směsi s vitamíny a minerály. To vše se připravuje v míchacích krmných vozech, které jednotlivé komponenty naloží, promíchají a zavezou do místa krmení, tzv. KRMIŠTĚ. Vyrobené a nakupované krmení se kontroluje v nezávislých laboratořích na hygienickou nezávadnost a kvalitu výživné dávky.

Důležitou roli při tvorbě mléka a při fungování živého organismu hraje VODA. Je využívána při pomocných pracích a v mléčnici při sanitaci dojícího zařízení. Kvalita vody odpovídá požadavkům na pitnou vodu. 2 x ročně probíhají odběry vzorků vody, které jsou zkoumány v akreditovaných laboratořích. Spotřeba vody pro zvířata je úměrná teplotě a fyziologickému stavu zvířete. U dojnic, v závislosti na produkci mléka, se spotřeba pohybuje mezi 80 až 120 litry za den.

Život v kravíně :
kravín krmení

Krávy s mléčnou produkcí jsou chovány celoročně ve speciálních chráněných stavbách, v kravínech. Zde jsou vymezeny prostory, kde krávy tráví svůj čas odpočinku (relaxují), kde se krmí a samozřejmě cesty pro pohyb krmící a úklidové techniky. Každý den přichází do kravína veterinární lékař, který kontroluje jejich zdravotní stav.

dojení mléka dojení mléka

Mléko se dojí 2x denně (ranní a odpolední dojení). Když přijde čas dojení, krávy se přesunou do stavebně oddělených speciálních prostor s moderní výbavou, tzv. DOJÍRNY. Při dojení se s krávami zachází klidně, bez zbytečných stresů, prostě jako v bavlnce. Ještě před dojením se zkontroluje zdravotní stav dojnice, vemene a očistí se struky, což je základ. Poté následuje nasazení dojícího aparátu a vlastní dojení. To trvá u jedné krávy cca 5 – 7 minut. Dále následuje dezinfekce struků, což je nezbytné k udržení dobrého zdravotního stavu mléčné žlázy.

Nadojené mléko se ihned rychle chladí na teplotu 4ºC. Tímto se zachová původní kvalita mléka až do jeho spotřeby nebo zpracování. Mléko se chladí ve speciálních chladících tancích s míchadlem v tzv. MLÉČNICI a uchovává se zde při této teplotě než se přečerpá do pojízdné cisterny, která mléko odváží ke zpracování do mlékárny. Každý den při každém odběru mléka mlékárnou se odebírají vzorky na kontrolu kvality mléka. Po každém dojení probíhá pravidelná sanitace dojícího zařízení a všeho co přišlo do styku s mlékem.

Cesta mléka :

Ihned po zchlazení nadojeného mléka se plní čerstvé mléko do speciálních nerezových tanků s míchadlem, které se vezou do automatu na prodej. Mléko se převáží ve speciálně upraveném chladírenském automobilu, aby se zachovala teplota okolo 4ºC, které je pro kvalitu mléka nejlepší. Zákazník vždy kupuje tu nejvyšší kvalitu a tu nejčerstvější potravinu. Automat udržuje mléko při optimální teplotě dokud se neprodá. V automatu je mléko max. 24 hodin, potom se přiveze tank s novým mlékem.

Celá cesta mléka je schválena a kontrolována státní veterinární správou.


diskuse - pít či nepít? (to je oč tu běží) :o)

© Agrodružstvo Roštění 2010 | všechna práva vyhrazena | tvorba webových stránek SKILL production s.r.o. Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | mapa webu