Rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Prvním nosným pilířem podniku je rostlinná výroba.

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy podniku činí 1200 ha, 1050 ha orné půdy a 150 ha pastvin a luk. Stupeň zornění dosahuje 87,5 %.

Podíl obilovin z celkové výměry orné půdy činí 44%, olejnin 12% a cukrovky 5%.

výroba pečiva a zákusků | automaty na čerstvé mléko

Rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Hlavními tržními plodinami jsou pšenice potravinářská, ječmen sladovnický, řepka ozimá, kmín a cukrovka. Silné je také zastoupení pěstování krmných plodin na 29% obhospodařované půdy. Kukuřice je strategickou krmnou plodinou pro výrobu siláže k zajištění energie v celoroční směsné krmné dávce pro vysokoprodukční holštýnské dojnice.

Z výše uvedeného vyplývá, že v osevním postupu dodržujeme optimální strukturu pěstovaných plodin ve vztahu k půdním a přírodně klimatickým podmínkám. Neriskujeme přehnanou specializací hlavně ve vztahu ke každoročně se měnícím realizačním cenám. Částečnou měrou se podílíme na údržbě trvalých travních porostů a pastvě. Pečujeme o ráz krajiny, řádně udržujeme pozemky a hospodaříme v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.

Struktura rostlinné výroby

2009
Plodinyvýměra v ha
Pšenice ozimá240
Ječmen ozimý020
Ječmen jarní220
Kukuřice na zrno052
Cukrovka technická060
Řepka ozimá138
Kukuřice na zeleno a na siláž140
Vojtěška150
Kmín030
Louky trvalé072
Pastviny078
Celková výměra1 200 ha

Sklizeň obilovin

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

skladování obilí

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

lisování

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Svoz slámy, stohování, diskování

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

setí a válení

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Chemická ochrana

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

sklizeň kukuřice

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Sklizeň vojtěšky

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

Rozmetání chlévské mrvy

rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění rostlinná výroba Agrodružstvo Roštění

nahoru na začátek stránky

živočišná výroba

© Agrodružstvo Roštění 2010 | všechna práva vyhrazena | tvorba webových stránek SKILL production s.r.o. Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | mapa webu