Společnost Agrodružstvo Roštění

V oblasti Holešovska patří družstvo k významným podnikatelským subjektům zejména z pohledu zaměstnanosti a vytvářením stále nových pracovních příležitostí.

Družstvo má 250 členů a vytváří dobré zázemí pro 95 zaměstnanců. Nosným odvětvím je rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba pečiva a zákusků s vlastní sítí maloobchodních prodejen.

výroba pečiva a zákusků | automaty na čerstvé mléko

automaty
na mléko

pekárna

cukrárny

HISTORIE

historie agrodružstvo Roštění

Původní „Jednotné zemědělské družstvo Roštění“ bylo založeno v roce 1949. Začínající družstevníci museli projít všemi obtížemi a problémy, které souvisely s přechodem jejich zemědělské malovýroby na tehdejší socialistickou velkovýrobu. Dobytek se zpočátku choval v původních stájích, ale postupně se budovaly velkokapacitní kravíny, vepříny a další provozy. V 70.letech došlo k sloučení JZD Roštění, JZD Rymice a JZD Pacetluky.

Po změně politického systému v roce 1989 prošlo družstvo složitým procesem transformace. Byly upřesněny vlastnické vztahy k půdě a vypočteny majetkové podíly jednotlivých spolumajitelů družstva. Družstvo Roštění se stalo družstvem vlastníků. Zápisem v obchodním rejstříku dne 29.03.2000 byl podnik ustanoven jako AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo s právní formou podnikání družstvo. Celkový kapitál družstva je 40 mil.Kč.

PROJEKTY

I přes všeobecné známé ekonomické problémy v zemědělství dochází k neustálé modernizaci všech provozů družstva s přispěním finančních prostředků Evropské unie.

2005

projekty 2005 projekty 2005

Nákup souboru strojů, hodnota 10 mil. Kč

dotace 35% - 3,5 mil. Kč

2006

Identifikace krav, hodnota 1,2 mil. Kč, dotace 40% - 0,48 mil. Kč

2007

projekty 2007 projekty 2007

Rekonstrukce objektů živočišné výroby, hodnota 5 mil. Kč

dotace 2 mil. Kč - dlážkování chodeb, větrání, výměna napáječek, budování střešních štěrbin, zaplachtování krmiště apod.

2008

projekty 2008 projekty 2008 projekty 2008

Vybudování skladových sil a rekonstrukce posklizňové linky, hodnota 10 mil. Kč

výše dotace 35% - 3,5 mil. Kč

2009

projekty 2009 projekty 2009 projekty 2009

Rekonstrukce objektu živočišné výroby, hodnota 5 mil. Kč

dotace 2 mil. Kč - rekonstrukce odchovny býčků a jalovic a nákup plastových budek pro telata

2012

Rekonstrukce odchovny masného skotu v Pacetlukách, hodnota
1,75 mil. Kč

Nákup automatů na čerstvé mléko, hodnota 2 mil. Kč Nákup nové technologie do pekárny, hodnota 6,2 mil. Kč

2015

Rekonstrukce dojírny, hodnota 11,5 mil. Kč

Pořízení strojů do živočišné výroby, hodnota 3,2 mil. Kč

SLUŽBY

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo nabízí řadu služeb. Mezi ně patří pronájem reprezentativních prostor za účelem pořádání firemních prezentací, prezentací, soukromých oslav či smutečních oslav a dále nabízí opravu zemědělské techniky ve vlastních dílnách.

oprava zemědělské techniky

ve vlastních prostorách (dílnách), které se nachází v areálu podniku. Podnik zaměstnává odborníky na tyto opravy. Cena dle dohody.

prodej prasat

Naše družstvo nabízí k prodeji vykrmená prasata. Zákazník si mezi vypasenými tlouštíky může vybrat svého favorita a nechat si ho vykrmit do celkové hmotnosti 180 kg. Vepřové maso z našeho chovu je jemné a kvalitní. Kromě nezbytných živit, které zvířata potřebují k růstu, jim podáváme ke zkrmení i zbytkové produkty naší pekárny, takže prasátkům opravdu chutná.
prodej prasat  agrodružstvo Roštění prodej prasat  agrodružstvo Roštění prodej prasat  agrodružstvo Roštění

INFO, SOUČASNOST

agrodružstvo Roštění

Společnost AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNI, družstvo se nachází ve středu Zlínského kraje, mezi Zlínem a Přerovem, na rozhraní Valašska a Hané, v obci Roštění. Družstvo hospodaří celkem na výměře 1200ha zemědělské půdy, z toho 150ha pastvin a luk a 1050ha orné půdy.

V oblasti Holešovska patří družstvo k významným podnikatelským subjektům zejména z pohledu zaměstnanosti a vytvářením stále nových pracovních příležitostí. Zájmem družstva je, aby se lidem na venkově dařilo a byli tady spokojení.

Družstvo má 250 členů a vytváří dobré zázemí pro 95 zaměstnanců. Nosným odvětvím je rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba pečiva a zákusků s vlastní sítí maloobchodních prodejen.

AKCE

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo se angažuje i společensky. Zavedlo tradici pořádání Pekařských bálů, Vinobraní a Dnů otevřených dveří. Stalo se hlavním sponzorem akcí, pořádaných Obecními úřady a společenskými složkami v Roštění, v Rymicích, v Pacetlukách a v dalších okolních obcích.

2008

Pekařský bál, 25.04.2008 (1. ročník)

k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
skupina děvčat z pekárny
(vystoupení: Holky z naší školky)

Vinobraní, 03.10.2008 (1. ročník)

k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
taneční skupina společenských tanců
vystoupení orientálních tanečnic
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET
(vystoupení: módní přehlídka profesí v podniku)

2009

Pekařský bál, 24.04.2010 (2. ročník)

k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
taneční skupina společenských tanců
vystoupení: Možná přijde i kouzelník
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET
(vystoupení: Labutí jezero)

Vinobraní, 02.10.2009 (2. ročník)

Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009 Vinobraní Roštění 2009
k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
skupina irských tanců Fiach bán
taneční skupina společenských tanců
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET
(vystoupení: Kankán)

2010

Pekařský bál, 16.04.2010 (3. ročník)

Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010 Pekařský bál 2010
k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
taneční country skupina Colorédo Přerov
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET
(vystoupení Gejš a zápasníků Sumo)
v prodeji DVD (výroba videoprodukce SKILL production s.r.o. Zlín)

Vinobraní, 01.10.2010 (3. ročník)

k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
skupina historických tanců PORTA TEMPORIS
skupina historického šermu MARKUS M
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET (vystoupení Divošek a kmenového náčelníka)
v prodeji DVD (výroba videoprodukce SKILL production s.r.o. Zlín)

2011

Pekařský bál 1.4.2011 (4. ročník)

k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC Kroměříž
klub sportovního tance Swing, kde vystoupil pár vícemistrů ČR v latinskoamerických tamcích a čtyři páry juniorské kategorie
družstevní taneční a baletní skupina OTYLBALET (vystoupení Marfušek, Ivánka a čarodějnice)
v prodeji DVD (výroba videoprodukce SKILL production s.r.o. Zlín)

SPOLEČENSKÝ SÁL - PRONÁJEM

pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění pronájem sálu agrodružstvo Roštění

Společenský sál je situován v administrativní budově. Lze jej využít pro firemní prezentace, soukromé oslavy, večírky, svatby a smuteční hostiny. U sálu se nachází kuchyňka. Sál je vybaven pódiem pro hudebníky a stoly s židlemi (Stoly lze po domluvě libovolně měnit.) Kapacita sálu je 200 osob.

Cenová nabídka :

pronájem 1.000,-Kč/den (včetně el. energie a vody)
ubrus: 30,- Kč / 1 kus
topení v zimním období: 300,- Kč / za akci

nahoru na začátek stránky

hlavní produkce

© Agrodružstvo Roštění 2010 | všechna práva vyhrazena | tvorba webových stránek SKILL production s.r.o. Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | mapa webu